Zamknij
REKLAMA

ADR 2017-2019 Nowe obowiązki. Większe wymagania

00:00, 07.07.2017 | Artykuł sponsorowany
REKLAMA
Skomentuj
Fot. depositphotos

Transport drogowy towarów niebezpiecznych podlega międzynarodowym przepisom, które obowiązują we wszystkich krajach Europy. Reguluje go Umowa Europejska ADR (The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road). Przestrzeganie jej zapisów ma kluczowe znaczenie dla firm transportowych, producentów oraz nadawców.

Umowa ADR jest aktualizowana w cyklu dwuletnim (zawsze w roku nieparzystym). Przepisy ADR 2015 obowiązywały jeszcze do końca czerwca 2017 r. Od 1 lipca obowiązują wyłącznie przepisy po zmianach (tekst Umowy ADR 2017 został opublikowany w Urzędowym Dzienniku Ustaw poz. 1119 9 czerwca 2017 roku).

Należy pamiętać, że przepisy dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych nie dotyczą tylko firm transportowych. Obowiązek stosowania się do zapisów Umowy ADR mają również m.in. producenci, nadawcy, podmioty wykonujące operacje pakowania, napełniania, załadunku, rozładunku, czy też odbioru towarów niebezpiecznych.

Co wprowadza ADR 2017-2019?

Tym razem zmiany są naprawdę istotne. Do najważniejszych należy zaliczyć:

  • Wprowadzenie nowych definicji
  • Zmiany w klasyfikacji materiałów klasy 3 i 4.1
  • Całkowita zmiana zasad wyłączenia z przepisów paliw gazowych i płynnych przewożonych w zbiornikach pojazdów
  • W Tabeli 3.2 znalazły się nowe numery UN
  • Dodano nowy typ kontenera BK3
  • Ustalono nowe obowiązki uczestników przewozu ( załadowców, przewoźników i napełniających ) w zakresie bezpieczeństwa
  • Wprowadzono nowy wzór nalepki ostrzegawczej
  • Zmieniono niektóre nazwy przewozowe
  • Obowiązuje nowy wzór Instrukcji pisemnych dla kierowcy

Od 1 stycznia 2017 roku, w wyniku wprowadzenia regulacji unijnych, wykroczenia stwierdzone podczas przewozu towarów niebezpiecznych mogą stanowić podstawę utraty dobrej reputacji, a nawet pozbawienia uprawnień transportowych, zarówno przedsiębiorcy jak i osoby zarządzającej transportem. Dlatego tak ważne jest stosowanie się do zapisów Umowy ADR.

Doradztwo i konsulting z zakresu ADR to najważniejsze obszary działania Firmy ADR- Serwis. Wciąż poszerzające się grono klientów pozwala jej nieustannie zdobywać nowe doświadczenia i umiejętności. Dzięki temu ADR-Serwis oferuje zarówno wiedzę teoretyczną z zakresu ADR, jak również sprawdzone, praktyczne rozwiązania .

Klienci ADR-Serwis mogą liczyć na pełną obsługę w zakresie ADR oraz pełnienie funkcji Doradcy DGSA, fachowe doradztwo oraz pełne wsparcie w zakresie przestrzegania wymogów nakładanych przez Umowę ADR. Właścicielem firmy ADR-Serwis jest Andrzej Mucha, od ponad 10 laty zajmujący się problematyką ADR, certyfikowany Doradca DGSA już trzeciej kadencji.

Pełną ofertę Firmy ADR-Serwis można znaleźć tutaj www.adr-serwis.pl.

(Artykuł sponsorowany)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
© ddtorun.pl | Prawa zastrzeżone | 2018