Zamknij

technik prac
StPr/19/0391
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2019
wynagrodzenie od 1 017,4 PLN

technik
StPr/19/0392
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2019
wynagrodzenie od 1 017,4 PLN

1) zajmowanie się sprawami związanymi z instalacjami elektrycznymi, w tym również instalacjami niskoprądowymi/teletechnicznymi instalowanymi w obiektach budowlanych i przy zagospodarowaniu terenu; 2
StPr/19/0518
data rozpoczęcia pracy od 04.03.2019
wynagrodzenie od od 2 500 PLN

1) zlecanie realizacji i weryfikacja audytów energetycznych, oświetleniowych i wyliczeń efektu ekologicznego w obiektach miasta; 2) nadzór nad realizacją polityki energetycznej na obszarze
StPr/19/0519
data rozpoczęcia pracy od 04.03.2019
wynagrodzenie od od 2 700 PLN

1) kierowanie, nadzorowanie i uczestniczenie w prawidłowej i terminowej realizacji zadań ujętych zakresem działania Referatu Przygotowania Dokumentacji; 2) pełna znajomość zadań rzeczowych Wyd
StPr/19/0520
data rozpoczęcia pracy od 04.03.2019
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

wykonywanie przeglądów, obsług technicznych i napraw sprzętu zgodnie z dokumentacją technologiczną, wykonywanie prób obciążeniowych, kalibracji podzespołów sprzętu, montaż wykonywanych i naprawianych
StPr/19/0521
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2019
wynagrodzenie od 2 250 - 2 400 PLN

kontrola biletów w autobusach i tramwajach, wystawianie wezwań do zapłaty, przygotowywanie raportów kontroli
StPr/19/0522
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2019
wynagrodzenie od 2 250 - 3 900 PLN

sprzątanie pomieszczeń biurowych, sanitariatów, ciągów komunikacyjnych, terenów zewnętrznych i hal produkcyjnych
StPr/19/0505
data rozpoczęcia pracy od 20.02.2019
wynagrodzenie od od 2 250 PLN

szycie maszynowe strojów do szermierki historycznej
StPr/19/0509
data rozpoczęcia pracy od 20.02.2019
wynagrodzenie od od 2 250 PLN

obsługa kasy fiskalnej, obsługa klientów
StPr/19/0512
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2019
wynagrodzenie od od 2 600 PLN


© ddtorun.pl | Prawa zastrzeżone