Zamknij
REKLAMA

21:49, 17.02.2019
Na przystankach autobusowych w Toruniu zaczęły się pojawiać elektroniczne tablice systemu informacji pasażerskiej. Przypomnijmy. Autobusowy system ma się składać z 73 elektronicznych tablic. W planach jest też zakup 115 urządzeń pokładowych, które zostaną zamontowane w autobusach, 115 konsoli kierowcy i 52 konsoli motorniczych. Wykonawca wyposaży stanowiska dyspozytorskie i nadzoru ruchu oraz serwery. Obecnie Systemem Informacji Pasażerskiej w Toruniu objęte są tylko przystanki tramwajowe. Rozszerzenie Systemu na linie autobusowe ma objąć najbardziej wykorzystywane przez pasażerów przystanki autobusowe. Całkowity koszt inwestycji w latach 2018-2021 wyniesie 8.600 tys.zł, w tym dofinansowanie ze środków RPO WK-P w ramach ZIT, stanowiące 60% kosztów kwalifikowanych: 4.150 tys.zł. Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania. W listopadzie 2018 planuje się podpisanie umowy o dofinansowanie i wszczęcie postępowania na wyłonienie wykonawcy systemu. Według aktualnego harmonogramu, w I kwartale 2019 r. zostanie podpisana umowa z wykonawcą systemu. W końcu 2019r. planuje się udostępnienie SIP w aplikacji moblinej. W r. 2020 i I połowie r. 2021 zakłada się zakup i montaż urządzeń pokładowych i tablic na przystankach autobusowych.
REKLAMA
Jeżeli Twój wizerunek przypadkowo znalazł się na tych fotografiach, a nie wyraziłeś na to zgody, prosimy zgłoś to na adres: [email protected]
REKLAMA
REKLAMA
© ddtorun.pl | Prawa zastrzeżone