Zamknij
REKLAMA

Promuj to ogłoszenie

Fizjoterapeuta

Data dodania: 2019-05-13 15:53:17ID: 1977

052Pokaż numer[email protected]

INFUSIO sp. z o.o.
poszukuje pracownika dla ALTO spółka z o.o. sp.k. na stanowisko

FIZJOTERAPEUTA

Miejsce pracy:
NZOZ MARIMED w Powałkowicach
88-220 Osięciny

Wymagania:

wykształcenie wyższe lub średnie z zakresu fizjoterapii,
posiadanie prawa wykonywania zawodu,,
doświadczenie w pracy z osobami starszymi,
doświadczenie w pracy z pacjentem komercyjnym,
wysoka kultura osobista i odpowiednie podejście do pacjenta komercyjnego,
posiadanie umiejętności komunikowania się, współpracy i pracy zespołowej,
minimum 2 lata doświadczenia w zawodzie fizjoterapeuty,

Zadania:

planowanie i wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji i fizykoterapii
prowadzenie i wdrażanie zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego procesu rehabilitacji
prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi wymaganiami

Oferujemy:

umowę o pracę lub kontrakt,
stabilne warunki zatrudnienia,
możliwość podnoszenia kwalifikacji,
udział w tworzeniu nowej placówki,

CV proszę kierować na adres: [email protected]
Dokumenty aplikacyjne proszę nazwać w formacie ?imię nazwisko ? CV/LM?, w tytule maila ? aplikowane stanowisko.

Do oferty prosimy załączyć poniższe oświadczenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych, zawartych w CV i/lub liście motywacyjnym, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, a w przypadku zatrudnienia w celu realizacji umowy o pracę na podstawie na podstawie mojej dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych, w postaci numeru telefonu, adresu e-mail, co będzie wpływać na efektywne przeprowadzenie procesu rekrutacji, w tym ułatwienie komunikacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku, umieszczonego w CV i zezwalam na nieodpłatne przechowywanie mojego wizerunku w postaci zdjęcia umieszczonego w CV. Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z 4 lutego1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.).

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z rekrutacją w Infusio Sp. z o.o.
Zostałem/am poinformowany/a, o tym, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Infusio sp. z o.o., z siedzibą w Osielsku, ul. Szosa Gdańska 19, 86-031 Osielsko, tel. +48 52 50 65 709, NIP: 967-135-37-53, REGON: 341244991, KRS 0000411222.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych ? [email protected]
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym oraz - w przypadku wyrażenia na to zgody ? w dalszych procesach rekrutacyjnych;
4. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a w przypadku wyrażenia na to zgody - również w dalszych procesach rekrutacyjnych;
5. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)*. Przetwarzanie danych osobowych w dalszych procesach rekrutacyjnych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
6. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
7. Mam prawo do żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych, otrzymania kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Mam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych;
9. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji, nie dłużej jednak niż rok od dnia wyrażenia zgody;
10. Mam prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe mnie dotyczące, które dostarczyłam/dostarczyłem na podstawie zgody, w tym mogę zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
11. Moje dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom zainteresowanym rekrutacją: Rehabilitacja ALTO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa lub Leśna Oaza ALTO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa lub Centrum Medycyny Paliatywnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.
12. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych;
13. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
14. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących narusza przepisy RODO;
15. Brak powyższej zgody uniemożliwi rozpatrzenie oferty
* RODO oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1


Promuj to ogłoszenie
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
© ddtorun.pl | Prawa zastrzeżone