Zamknij

Oto strategia KWW Kukiz'15 dla Torunia i jego mieszkańców

10:24, 12.10.2018 | Informacja prasowa
REKLAMA
Skomentuj
Fot. Redakcja

Strategia KKW Kukiz'15 dla Torunia pod nazwą  „Samorząd bogaty bogactwem swych mieszkańców”.

Coraz mniejsze jest znaczenie i udział dochodów własnych miasta, a co za tym idzie - coraz mniejsze uprawnienia i znaczenie samorządu lokalnego, choć ma on coraz więcej zadań zlecanych przez administrację rządową; zlecanych bez przekazywania koniecznych do wykonania zadań środków finansowych.

Tak naprawdę coraz częściej przekonujemy się o tym, że instytucja szumnie zwana samorządem zajmuje się dziś w gruncie rzeczy jedynie administrowaniem. Nie zwalnia nas to jednak z obowiązku zapewnienia samorządom stabilnych i przewidywalnych źródeł dochodów. Władze miasta powinny także kierować się zasadą sprawiedliwego podziału publicznych pieniędzy – finansować potrzeby wspólne dla całej społeczności lokalnej, dbając, by skala wydatków nie prowadziła do zubożenia podatników. To nie dbałość o wielkość budżetu ma nam przyświecać w naszych działaniach, lecz pomyślność i dobrobyt mieszkańców oraz stwarzanie warunków rozwoju.

Dotychczasowy włodarz wraz z koalicjantami nie znaleźli rozsądnych rozwiązań pozwalających na rozwój miasta. Wszystkie ważniejsze budynki użyteczności publicznej wybudowane za pieniądze mieszkańców Torunia z założenia przynoszą coroczne straty, które pokrywane są z Ich podatków. Jedynym pomysłem wydaje się ściąganie coraz większej ilości turystów, ale pomysłu na to jak zatrzymać mieszkańców, szczególnie młodych, już nie mają. Młodzi ludzie widząc, że nie mają perspektyw w Toruniu, decydują się na emigrację do innych ośrodków.

My mamy taką wizję i wiemy jak odwrócić obecne trendy i zapewnić rozwój Torunia, a więc jego mieszkańców. Chcemy, żeby samorząd, ze spółki, której zarząd żeruje na mieniu wydziedziczonych udziałowców, zamienił się w spółkę obsługującą wybrane potrzeby zasobnych, uwłaszczonych udziałowców. Uważamy, że należy oprzeć się na zasadzie subsydiarności, przywróceniu samorządowi jego charakteru pomocniczego wobec każdego człowieka, jego rodziny, jego firmy. Celem działania władz gminy powinno być tworzenie jej mieszkańcom dogodnych i równych warunków do swobodnego działania i rozwoju. 

Jest to strategia przyjaznego Obywatelom zarządzania i podejmowania decyzji wspólnie z Obywatelami i dla Obywateli, którzy są najlepszymi ekspertami w sprawach które ich dotyczą. Władze miasta muszą wiedzieć, co należy zrobić dla dobra mieszkańców, ale także umieć tworzyć możliwości, by ludzie sami mogli rozwiązywać swoje problemy. Wprowadzenie naszej strategii sprawi, że cały Toruń będzie Specjalną Strefą Ekonomiczną.

KIERUNKI DZIAŁAŃ – NALEŻY:
BUDŻET TORUNIA

w ciągu najbliższej kadencji doprowadzić do zrównoważenia budżetu – zlikwidowania deficytu budżetowego,

PODATKI I OPŁATY

dążyć do obniżenia/likwidacji wybranych podatków i opłat lokalnych,
- w szczególności podatku od nieruchomości,
- sprawdzenie możliwości obniżenia podatków od środków transportu,
zlikwidować opłatę miejscową (klimatyczną),
obniżyć opłaty na targowiskach miejskich,
zmniejszyć opłaty za zajęcie pasa drogowego,
ograniczyć strefę płatnego parkowania wyłącznie do terenu Starego Miasta,
w strefie płatnego parkowania wprowadzić możliwość bezpłatnego postoju przez pierwsze pół godziny,
zaprzestać represyjnej polityki dotyczącej wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu,

RACJONALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

dokonać audytu wydatków m.in. na zadania, programy, projekty i szkolenia z zakresu polityki społecznej, polityki zdrowotnej, ochrony środowiska, edukacji ekologicznej, turystyki, kultury, sportu i promocji miasta,
sprawdzić możliwości zmniejszenia/zlikwidowania corocznych strat w Szpitalu Miejskim, pokrywanych z miejskiego budżetu,
dążyć do utrzymywania się spółek miejskich bez dotacji z budżetu miasta,

MIENIE KOMUNALNE

dążyć do sprzedaży mieszkań komunalnych z bonifikatą,
poszerzyć ofertę wystawionych na przetargi gruntów, lokali użytkowych, domów i mieszkań,
umożliwić przedsiębiorcom wykupienie lokali komunalnych, które użytkują,
wprowadzić jawność wszelkich działań o charakterze majątkowym, zbywanie majątku w jawnych, otwartych przetargach,
zbyć udziały miasta w przynajmniej części spółek (m.in. lotnisko w Bydgoszczy),
powiązać wysokość wynagrodzenia prezesów i członków rad nadzorczych spółek miejskich z wynikami finansowymi tych spółek,
przeprowadzić audyt spółek miejskich i wprowadzić zmiany z niego wynikające,

URZĄD MIASTA

zlikwidować bariery biurokratyczne – rezygnacja z wszelkich rozwiązań wydłużających drogę podejmowania decyzji administracyjnych,
sprawdzić zapotrzebowanie mieszkańców na większe uelastycznienie godzin pracy urzędów,
wdrażać nowoczesne metody i rozwiązania technologiczne do zarządzania miastem,
rozszerzyć bezpłatne poradnictwo prawne na wszystkich mieszkańców Torunia,

INWESTYCJE

wydatki inwestycyjne przeznaczać w pierwszej kolejności na rzeczy niezbędne, skierowane do wszystkich/większości mieszkańców Torunia i generujące dochody, które pozwolą na zwrot poniesionych kosztów i przynoszenie zysków,
zweryfikować koszty aktualnie prowadzonych inwestycji,
dążyć do skrócenia czasu prac przy budowie i remontach dróg na etapie wykonania inwestycji (m.in. Szosa Chełmińska),
przygotować koncepcję zmian komunikacyjnych, która doprowadzi do poprawy bezpieczeństwa oraz udrożni ruch na drogach (m.in. sygnalizacja świetlna),

EDUKACJA

wprowadzić bon edukacyjny,
umożliwić przejmowanie szkół publicznych – szczególnie tych zagrożonych likwidacją – przez stowarzyszenia i fundacje,
maksymalnie zwiększyć samodzielność finansową dyrektorów szkół.

(Informacja prasowa)
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (3)

rwadfrwadf

8 1

"w ciągu najbliższej kadencji doprowadzić do zrównoważenia budżetu ? zlikwidowania deficytu budżetowego". Przecież Toruń ma MILIARD złotych długu. Jak w ciągu 4 lat oni chcą go zlikwidować? Żeby tak się stało, to miasto musiałoby przestać łożyć na wszystko inne. A to jest niemożliwe. No chyba, że ktoś z KUKIZ15 wygra 250 mln w eurojackpot i wszystko da miastu. 12:18, 12.10.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

PhoenixPhoenix

6 1

Przed wyborami, to i Wisłę zawrócić potrafią, a po wyborach, to nie pamiętają co obiecali. Tyle można o wszystkich politykach powiedzieć, a co do powyższego, to niestety, ale mało konkretów, a tylko ogólniki, w dodatku mało realne do wykonania. 13:31, 12.10.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ToruńToruń

2 2

w końcu ktoś, dzięki komu mieszkańcy zaczną się bogacić, a nie z niego uciekać! 21:28, 12.10.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
© ddtorun.pl | Prawa zastrzeżone