Zamknij

Otrzymanie darowizny od rodziców – czy musisz wykazać to w PIT 2019?

10:20, 24.04.2019 | artykuł sponsorowany

Przepisy podatkowe precyzyjnie określają członków najbliższej rodziny, których darowizny są objęte zwolnieniem z opodatkowania od spadku i darowizn. Nie każdy jednak ma świadomość, że uzyskanie zwolnienia podatkowego nierzadko wymaga poinformowania fiskusa o uzyskanej darowiźnie. Dopełnienie odpowiednich formalności umożliwi przyjęcie darowizny od rodziców bez konieczności uiszczenia podatku. W jaki sposób prawidłowo zgłosić uzyskaną darowiznę, aby nasze  e-deklaracje nie wiązały się z dodatkowymi kosztami?

E-deklaracje za 2018 z darowizną od rodziców – o czym należy pamiętać?

Co do zasady, wszystkie darowizny obłożone są podatkiem od spadku i darowizn. Jego wysokość jest jednak zależna od tego, do jakiej grupy podatkowej przynależy osoba obdarowująca. Poszczególne grupy różnią się od siebie nie tylko stopniem pokrewieństwa i powinowactwa względem obdarowywanego, lecz również wysokością kwoty wolnej od podatku stanowiącej próg, poniżej którego taksacji można uniknąć.

Przepisy określają również częstotliwość, z jaką powyższe kwoty mogą być otrzymywane od jednej osoby. Aby darowizny od pojedynczego członka rodziny nie zostały objęte opodatkowaniem, ich łączna wysokość w trakcie 5 kolejnych lat kalendarzowych nie może przekraczać odgórnie ustalonej sumy.

E-deklaracje 2019 a darowizny z grupy 0

Grupa 0 jest wycinkiem pierwszej grupy podatkowej, obejmującej osoby o najbliższym stopniu pokrewieństwa. Wszystkie darowizny przekazane od wskazanych poniżej członków rodziny, mogą być zwolnione z uiszczenia podatku. Aby tak się stało, należy jednak zgłosić powstanie nadwyżki od kwoty wolnej do naczelnika właściwego urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym doszło do powstania zobowiązania podatkowego. Procedurę tę należy przeprowadzić przy użyciu druku SD-Z2.

Do grupy 0 należą:

  • mąż/żona,
  • synowie/córki,
  • wnuki,
  • prawnuki,
  • rodzice,
  • dziadkowie,
  • pradziadkowie,
  • pasierb/pasierbica,
  • rodzeństwo,
  • ojczym/macocha.

Jeśli darowizna ma charakter finansowy zamiast materialnego, a jej wartość przekracza 9637 zł, przekazane środki powinny być przejrzyście udokumentowane za pomocą m.in. przelewu bankowego lub przekazu pocztowego.

E-deklaracje za 2018 – czy darowizna od rodziców może zostać opodatkowana?

Ponieważ rodzice są zakwalifikowani jako 0 grupa podatkowa, wydzielone przez nich darowizny są całkowicie zwolnione od podatku. Jeśli jednak wartość podarowanej kwoty przekroczy ustalony próg 9637 zł, o powstałej nadwyżce należy w czasie 6 miesięcy powiadomić właściwe organy skarbowe na formularzu SD-Z2 (zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych). Procedura, której celem jest zwolnienie z opodatkowania otrzymanej od rodziców darowizny, wymaga dopełnienia niezbędnych formalności.

E-deklaracje 2019 – niezgłoszona darowizna

Poprawne zgłoszenie darowizny o wartości przewyższającej kwotę wolną jest niezwykle istotne. W przypadku niedopełnienia wymaganych formalności, zostaje ona opodatkowana zgodnie z zasadami ogólnymi. Nierozliczona darowizna musi zostać wpisana w e-deklaracje, a podatnik musi uiścić należną fiskusowi sumę.

Warto jednak podkreślić, iż wymagania te dotyczą zarówno darowizn pieniężnych, jak i materialnych. W przypadku, w którym rodzice kupują pełnoletniemu dziecku mieszkanie (np. w związku z wyjazdem na studia), nowy właściciel jest zobowiązany do zgłoszenia otrzymanej nieruchomości na formularzu SD-Z2 w rzeczonym terminie 6 miesięcy. Sama data faktycznego zamieszkania jest wówczas nieistotna – w przypadku przeoczenia terminu, na mieszkanie jest nałożony podatek od spadku i darowizn, proporcjonalny do wartości obiektu.

E-deklaracje za 2018 muszą odzwierciedlać wartość darowizny

Zgodnie z literą prawa, niezgłoszenie darowizny do odpowiedniego urzędu skarbowego jest traktowane jako oszustwo podatkowe. Wysokość nałożonej kary waha się od 3% do 20%, w zależności od całkowitej wartości i stopnia powiązania darczyńcy z osobą obdarowywaną.

W przypadku darowizn o znacznej wartości, takiej jak mieszkanie, niezwykle istotną kwestią jest prawidłowe wykazanie zarobków darczyńców, których wysokość jest w stanie pokryć tego rodzaju wydatek. Jeśli e-deklaracje osoby kupującej obiekt przyszłej darowizny nie wykazują dochodów, które jednoznacznie wskazywałyby na wystarczającą płynność finansową, należy liczyć się z możliwością nałożenia podatku od nieujawnionych dochodów.

Rozliczając otrzymane darowizny,  nie należy jednak zapomnieć o zbliżającym się terminie, do którego e-deklaracje muszą zostać przesłane na serwery Ministerstwa Finansów. Skorzystaj z rozwiązań proponowanych przez Program PIT PRO 2018/2019 i rozlicz swoją deklarację szybko, bezpiecznie i wygodnie. Zaufaj rozwiązaniom, z których w ubiegłych latach podatnicy skorzystali ponad 13 mln razy.

Źródło: Portal podatkowy Podatnik.Info oferujący Darmowy Program PIT Pro 2018/2019

>>> Rozlicz PIT 2019 już dziś! Pobierz Program PIT Pro / Wypełnij PIT Online / Rozlicz PIT prze telefon w 5 minut! <<<

 

(artykuł sponsorowany)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
W okresie ciszy wyborczej tj. w okresie 24 godzin poprzedzających dzień wyborów i aż do chwili zakończenia głosowania zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej na rzecz kandydatów w jakiejkolwiek formie. Publikacja na portalu internetowym jakichkolwiek komentarzy mających charakter agitacji wyborczej może zostać uznana za naruszenie przepisów ustawy Kodeks Wyborczy oraz stanowi czyn zagrożony karą grzywny (art. 498 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.)
REKLAMA
© ddtorun.pl | Prawa zastrzeżone