Zamknij

Jak wyjść z wieloletnich długów? - upadłość konsumencka

13:04, 23.04.2019 | materiał partnera
Skomentuj

Nie tylko firmy popadają w długi, zdarza się, że nawet osoba fizyczna, nie posiadająca działalności gospodarczej zaciągnie długi, których nie potrafi spłacić latami. Niewątpliwie jest to ogromny problem, który ma negatywny wpływ na całe życie jednostki. Rozwiązaniem zaistniałej sytuacji jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej, która pozwala na oddłużenie konsumenta i umorzenie części należności.

Etapy ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Postępowanie upadłościowe nie jest skomplikowane. Pierwszym krokiem jest złożenie przez zadłużonego, wniosku w sądzie rejonowym o wszczęcie postępowania upadłościowego. Sąd rozpatruje dokumenty i sprawdza stan faktyczny zadłużenia konsumenta. Jeśli powstało ono nie przez zaniedbanie i celowe działanie, sąd ogłasza wszczęcie postępowania i ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Następnym krokiem jest określenie masy upadłościowej i spisanie planu spłat dla wierzycieli. Po zakończeniu czynności i wywiązaniu się konsumenta z planu sąd ogłasza upadłość i umarza cześć należności.

Masa upadłościowa – co to takiego?

Masa upadłościowa to po prostu majątek zadłużonego, który w momencie rozpoczęcia postępowania przechodzi w ręce syndyka. Są to przede wszystkim nieruchomości i akcje oraz wartościowe wyposażenie np. pojazdy. Może się tak stać, że pewne rzeczy nie wejdą w skład masy upadłościowej jeśli mają one niewielka wartość finansową, a większą dla dłużnika wartość użytkową np. samochód. Jeśli konsument straci dom lub mieszkanie może ubiegać się o środki na wynajęcie innego lokalu. Prawo chroni zadłużonego od bezdomności. Majątek zostaje spieniężony i pokrywa koszty postępowania upadłościowego oraz należności dla wierzycieli. Do masy upadłościowej zalicza się także majątek wspólny małżonków. Sposobem na zachowanie części dorobku jest podpisanie intercyzy na minimum dwa lata przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej. Małżonek zadłużonego może również ubiegać się o należności z racji wniesienia wkładu własnego we wspólny majątek. Jeśli zadłużony nie ma żadnego majątku, ten etap postępowania zostaje pominięty. Szczegółowe informacje dotyczące skutków ogłoszenia upadłości konsumenckiej znajdują się na: https://wyzerujdlugi.pl/blog/skutki-upadlosci-konsumenckiej/. Trzeba pamiętać, że upadłość konsumencka dotyczy osób fizycznych nieposiadających działalności gospodarczej. W przeciwnym razie przedsiębiorca powinien ogłosić upadłość firmy.

Zalety ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Postępowanie upadłościowe ma przede wszystkim na celu oddłużenie konsumenta. Zostaje od wykreślony z listy niewypłacalnych dłużników i może zacząć nowy etap w życiu. Oczywiście traci majątek, ale zakończone zostają wszystkie toczące się w jego sprawie postępowania egzekucyjne. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma charakter bardziej ugodowy i porozumiewawczy. Postępowania komornicze, które stanowią alternatywę dla upadłości, mają charakter windykacyjny i trwają do momentu odzyskania wszystkich należności przez wierzycieli. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej pozwala odnaleźć spokój i równowagę psychiczną po wieloletniej walce z zadłużeniem.

(materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
W okresie ciszy wyborczej tj. w okresie 24 godzin poprzedzających dzień wyborów i aż do chwili zakończenia głosowania zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej na rzecz kandydatów w jakiejkolwiek formie. Publikacja na portalu internetowym jakichkolwiek komentarzy mających charakter agitacji wyborczej może zostać uznana za naruszenie przepisów ustawy Kodeks Wyborczy oraz stanowi czyn zagrożony karą grzywny (art. 498 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.)

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
© ddtorun.pl | Prawa zastrzeżone