Zamknij

Wypadek drogowy oraz kolizja – na czym polega różnica pomiędzy tymi zdarzeniami?

15:37, 12.06.2018 | materiał partnera
Skomentuj
Fot. materiał partnera

Nie od dziś wiadomo, że w ruchu drogowym dochodzi do wielu zdarzeń, które skutkują powstaniem rozmaitych szkód. W języku potocznym nie przywiązujemy zbyt dużej wagi do tego jak powinno się je nazywać. Z prawnego punktu widzenia wypadek drogowy i kolizja nie są synonimami. Czym zatem różnią te dwa zdarzenia?

Czym jest wypadek drogowy?

W żadnym z obowiązujących aktów prawnych nie znajdziemy definicji wypadku drogowego. O tym jak należy rozumieć to pojęcie możemy przekonać się sięgając do orzecznictwa sądów powszechnych oraz piśmiennictwa. Definicja ta ewoluowała na przestrzeni lat, co jest zjawiskiem naturalnym. Obecnie poprzez wypadek drogowy rozumie się zdarzenie w ruchu lądowym spowodowane przez nieumyślne naruszenie przepisów ruchu drogowego. Jego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników tegoż zdarzenia lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni. Co jest niezwykle istotne, spowodowanie wypadku drogowego jest przestępstwem na gruncie prawa karnego – artykuł 177 Kodeksu karnego.

Kolizja – na czym polega specyfika tego zdarzenia?

Pojęcia kolizji również nie znajdziemy w żadnym akcie prawnym. Także i w tym przypadku z pomocą przychodzi orzecznictwo. Otóż w oparciu o jego dorobek możemy skonstruować następującą definicję – kolizja to zdarzenie w ruchu lądowym spowodowane przez nieumyślne naruszenie przepisów ruchu drogowego. Jego skutki polegają na poniesieniu strat materialnych lub też na doznaniu przez jednego z uczestników obrażeń ciała powodujących naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające poniżej 7 dni. Spowodowanie kolizji nie jest przestępstwem. Kodeks karny nie zawiera bowiem żadnej dyspozycji w tym przedmiocie. Co najwyżej można rozpatrywać dane zdarzenie w ramach artykułu 86 Kodeksu wykroczeń.

Wypadki i kolizje okiem eksperta

O tym, że wypadki drogowe i kolizje się zdarzają nie trzeba nikogo przekonywać. Zdaniem specjalisty z AIF Kancelaria, Ludzie zazwyczaj mylą ze sobą obydwa zdarzenia. Nic dziwnego, w języku potocznym uznaje się obydwa terminy za synonimy. Różnica jest natomiast istotna z punktu widzenia prawnego. W zależności od specyfiki danego zdarzenia, w grę może wchodzić odpowiedzialność karna jego sprawcy. Niemniej jednak poszkodowany w każdej z tych dwóch sytuacji może dochodzić odszkodowania z tytułu poniesionej szkody. W tym kontekście należy zauważyć, że najczęściej szkody te mają charakter osobowy, są to więc obrażenia odniesione w wyniku wypadku lub kolizji.

O tym, że terminologia prawnicza jest skomplikowana nie trzeba przekonywać nikogo. Warto jest wiedzieć o pewnych podstawowych kwestiach, które mogą dotyczyć każdego z nas. Tak właśnie jest z pojęciem wypadku drogowego oraz kolizji. Znajomość różnic pomiędzy tymi zjawiskami pozwoli bowiem na trafną ocenę sytuacji w przypadku wystąpienia któregoś z nich.

(materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
W okresie ciszy wyborczej tj. w okresie 24 godzin poprzedzających dzień wyborów i aż do chwili zakończenia głosowania zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej na rzecz kandydatów w jakiejkolwiek formie. Publikacja na portalu internetowym jakichkolwiek komentarzy mających charakter agitacji wyborczej może zostać uznana za naruszenie przepisów ustawy Kodeks Wyborczy oraz stanowi czyn zagrożony karą grzywny (art. 498 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.)

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
© ddtorun.pl | Prawa zastrzeżone