REKLAMA

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny od 1 stycznia 2018 r.

00:00, 01.02.2018 | artykuł sponsorowany
REKLAMA
Skomentuj
Fot. depositphotos

Karta Dużej Rodziny to system zniżek, który umożliwia korzystanie z szerokiej gamy benefitów udzielanych przez przedsiębiorstwa publiczne jak również prywatnych usługodawców. Wachlarz usług objętych systemem jest imponujący: są to zarówno obiekty kulturalne, wypoczynkowe, turystyczne, jak i sklepy odzieżowe czy spożywcze. Posiadacze kart korzystają m.in. z rabatów na przejazdy komunikacją publiczną i kolejową, bilety wstępu do kin, muzeów, teatrów, darmowe wstępy do parków narodowych. KDR umożliwia rodzicom dostęp do rozrywki i rekreacji dla siebie oraz dzieci, a także obniża koszty codziennego utrzymania.

Od 1 stycznia 2018 r. wprowadzono szereg zmian mających na celu ułatwienie korzystania ze zniżek. Ponadto poszerzono krąg podmiotów uprawnionych do skorzystania z KDR. Dotychczas z profitów wynikających z posiadania kart mogli korzystać jedynie ci rodzice, którzy w momencie składania wniosku o wydanie karty posiadają na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci w wieku do 18. roku życia lub 25. roku życia jeśli nadal się uczą, bądź bez względu na wiek, jeśli są niepełnosprawne. Rodzice ci otrzymywali Karty na czas nieokreślony i nie tracili do nich prawa po zaprzestaniu spełnienia ww. warunków przez dzieci. Od stycznia br. KDR otrzymają na czas nieokreślony również ci rodzice, którzy mieli przynajmniej troje dzieci i nie zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej w stosunku do co najmniej trojga dzieci. Rozszerzenie to dotyczy rodziców i małżonków rodziców bez dzieci, jeśli w chwili rozpatrywania wniosku w rodzinie nie ma minimum troje dzieci spełniających warunki określone w ustawie. Wprowadzone rozwiązanie jest odpowiedzią na liczne postulaty obywateli zgłaszane w tym zakresie. Zmiana ta bez wątpienia jest realizacją konstytucyjnej zasady równego traktowania przez władze publiczne. Warto podkreślić, iż poszerzeniu uległ również krąg cudzoziemców posiadających prawo do Karty, o tych, którzy mają zezwolenie na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach. Ponieważ uprawnionym do korzystania z dokumentu są także małżonkowie rodziców, którym przyznano Kartę Dużej Rodziny, ustawodawca wprowadził możliwość pozbawienia prawa do zniżek z powodu następujących przyczyn: śmierci małżonka, utraty przez małżonka prawa do posiadania karty, unieważnienia małżeństwa, rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, orzeczenie przez sąd o nieistnieniu małżeństwa.

- Najciekawszą zmianą, która weszła w życie z początkiem bieżącego roku jest tak zwana „Wizualizacja Karty Dużej Rodziny na urządzeniach mobilnych”. Ustawodawca postanowił uatrakcyjnić KDR i dostosować ją do najnowszych rozwiązań technologii cyfrowej. Oznacza to pójście z duchem czasu i obok Karty w tradycyjnej formie (plastikowego dokumentu), umożliwił członkom rodzin wielodzietnych wizualizację Karty polegającą na zainstalowaniu w urządzeniu mobilnym (np. smartfonie, tablecie) oprogramowania (aplikacji), które udostępnia minister właściwy do spraw rodziny - tłumaczy Radca Prawny Aleksandra Wojciechowska.

Aplikacja wyposażona została w funkcję geolokalizacji, co umożliwi posiadaczowi Karty łatwe i szybkie znalezienie Partnerów KDR w pobliżu miejsca, w którym się znajduje. Co więcej, członkowie rodzin wielodzietnych nie będą musieli czekać do dwóch miesięcy na wydruk Kart, bowiem dostęp do aplikacji uzyskają w momencie przyznania im Kart przez wójta co w rezultacie pozwoli od razu z nich korzystać. Ponadto, rodzice mają możliwość przechowywać w telefonach wizualizację Kart swoich dzieci, dzięki czemu nie będą zmuszeni nosić przy sobie wielu Kart w celu skorzystania ze zniżki. Obecnie, wnioskując o KDR możliwe będzie wybranie zarówno Karty w formie tradycyjnej jak i elektronicznej, lub jednej z tych form, przy czym wybranie drugiej formy w późniejszym terminie (w ramach kolejnego wniosku) wiązać się będzie z wniesieniem opłaty w wysokości 9,21 zł. Osoby, które złożyły wniosek o przyznanie KDR do 31.12.2017 r. będą mogły bezpłatnie uzyskać dostęp do aplikacji mobilnej do 2020 r. (wniosek należy złożyć przed  31.12.2019 r.). Wprowadzenie opłaty za drugą formę Karty ma zachęcić członków rodziny wielodzietnej do wyboru obu form od razu. Oczywiście, jeżeli przemawiają za tym względy materialne lub zdrowotne, możliwe będzie zwolnienie wnioskodawcy z obowiązku uiszczenia przedmiotowej opłaty, zainteresowany jednak musi wystąpić z odpowiednim wnioskiem w tym zakresie. W związku z powyższym, obecnie wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny będzie można składać też przez Internet. Wnioskujący o wydanie karty w wersji mobilnej musi podać: adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego każdego członka rodziny, który z usługi będzie korzystać.

Konkludując, żyjemy w dynamicznych czasach XXI wieku, w erze przepełnionej nowinkami technologicznymi, które na dobre wkroczyły w każdą sferę naszego życia. Prawo nie zawsze wychodzi naprzeciw powyższym zmianom. Nowa mobilna wersja KDR jest odpowiedzią ustawodawcy na wyzwania wynikające z nowoczesnych technologii. Dostępna w urządzeniach mobilnych aplikacja, bez wątpienia rozszerzy wiedzę posiadaczy karty na temat zniżek ofertowych przez podmioty uczestniczące w programie. Dodatkowo, aplikacja stanowi nowy kanał promocji Partnerów - zachęci nowe firmy do prowadzenia polityki odpowiedzialnego biznesu przez włączenie się w działania na rzecz rodzin wielodzietnych.

W przypadku chęci uzyskania więcej informacji zapraszamy do naszej Kancelarii.

Biuro Centrum Prawa

ul. Kościuszki 71/006

87-100 Toruń

tel. 720 22 7777

e-mail: biuro@centrumprawa.eu

www.centrumprawa.eu

(artykuł sponsorowany)
REKLAMA
REKLAMA
© ddtorun.pl | Prawa zastrzeżone | 2018