REKLAMA

Nie masz pracy? Ten projekt jest dla Ciebie!

00:00, 27.11.2017 | Artykuł sponsorowany
REKLAMA
Skomentuj
fot. depositphotos

Poradnictwo zawodowe, bezpłatne szkolenia i trzymiesięczne staże - tak wygląda projekt Akademia spawania toruńskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego, w ramach którego będzie można zdobyć nowe lub zmienić swoje dotychczasowe kwalifikacje zawodowe.

Jeśli jesteś osobą bierną zawodowo, nie pracujesz, nie jesteś zarejestrowany w urzędzie pracy i nie poszukujesz pracy, to projekt jest dla Ciebie. Dodatkowo, jeśli posiadasz co najwyżej wykształcenie średnie, to nasz projekt stworzony jest idealnie dla Ciebie.

Już teraz zgłoś się do projektu Akademia spawania, który przygotował toruński Zakład Doskonalenia Zawodowego. Czasu na podjęcie decyzji jest coraz mniej. Nabór jest prowadzony tylko do końca grudnia 2017 r.

Osoby, które wezmą udział w tym projekcie, będą mogły skorzystać z poradnictwa zawodowego (diagnoza sytuacji na rynku pracy, predyspozycji zawodowych i kierunków rozwoju, IPD, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, pośrednictwo pracy), bezpłatnych szkoleń (kurs spawacz MAG/TIG z zewnętrzną certyfikacją Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach) i trzymiesięcznych płatnych staży.

Po zakończeniu zajęć i zdaniu egzaminu przed Komisją Spawalniczą uczestnicy Akademii spawania otrzymają kwalifikacje odpowiadające potrzebom lokalnych rynków pracy.

Akademia jest skierowana do 70 osób - mężczyzn i kobiet - w wieku 18-29 lat należących do kategorii NEET i zamieszkujących powiaty: toruński, miasto Toruń, rypiński, grudziądzki i miasto Grudziądz.

Wszyscy uczestnicy mają zapewnione nieodpłatnie wyżywienie (obiad), ubezpieczenie NNW, podręczniki i materiały szkoleniowe, materiały do zajęć praktycznych, badania lekarskie na potrzeby stażu, odzież ochronną oraz koszty egzaminów. W okresie odbywania szkolenia i stażu otrzymują stypendium (szkoleniowe w wysokości 8,72 zł brutto za godzinę szkolenia, stażowe w wysokości 997,40 zł "na rękę" miesięcznie). Łącznie można zyskać nawet 5 000,00 zł stypendium! Osoby zamieszkujące poza Toruniem mogą także starać się o zwrot koszt dojazdu na zajęcia. Uczestnicy nie ponoszą żadnych opłat za udział w projekcie.

Zachęcamy do kontaktu z nami. Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji na temat projektu i zakresu wsparcia. Więcej informacji uzyskasz pod tel. 56 659 80 32 (Toruń), 56 461 14 74 (Grudziądz), 54 280 28 50 (Rypin) lub za pośrednictwem e-maila: centrum@zdz.torun.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wkład UE: 887 338,45 zł.

(Artykuł sponsorowany)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
© ddtorun.pl | Prawa zastrzeżone | 2017