REKLAMA

onsługa klientów, sprzedaż posiłków, polerowanie szklanek i sztućców
StPr/17/3470
od 2017-11-28 do 2017-12-28
wynagrodzenie od 1000 PLN

montaż ślusarki aluminiowej i fasad (Praca na terenie całej Polski, delegacje)
StPr/17/3469
od 2017-11-28 do 2017-12-28
wynagrodzenie od 13 PLN

pomoc przy obsłudze maszyny poligraficznej
StPr/17/3468
od 2017-11-28 do 2017-12-28
wynagrodzenie od 2200 PLN

praca w sklepie spożywczym godz. pracy: pn-pt między 6-20, sb. 6-18, nd. 8-15
StPr/17/3466
od 2017-11-28 do 2017-12-28
wynagrodzenie od 2000 PLN

pomoc kucharzowi w przygotowywaniu posiłków, prace porządkowe
StPr/17/3465
od 2017-11-28 do 2017-12-28
wynagrodzenie od 13 PLN

pomocnicze prace murarskie na terenie Torunia
StPr/17/3462
od 2017-11-27 do 2017-12-27
wynagrodzenie od 13 PLN

prace murarskie na terenie Torunia
StPr/17/3461
od 2017-11-27 do 2017-12-27
wynagrodzenie od 16 PLN

Oferta subsydiowana - oferta przeznaczona dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy. obsługa konsumenta
StPr/17/3460
od 2017-11-27 do 2017-12-20
wynagrodzenie od 2000 PLN

nauczanie przedmiotu: technik żywienia i usług gastronomicznych
StPr/17/3459
od 2017-11-27 do 2017-12-27
wynagrodzenie od 30 PLN

1.Znajomość i przestrzeganie obowiązujących wytycznych i instrukcji w zakresie obsługi urządzeń kotłowni 2.Cotygodniowe czyszczenie przewodów dymowych kotłów 3.Utrzymywanie temperatury wody sieciowej zgodnie z tabelą temperatur zewnętrznych 4. Sprawdzanie przynajmniej raz na zmianę, urządzeń zabezpieczających kotły przed nadmiernym wzrostem temperatury i ciśnienia, ze szczególnym uwzględnieniem zaworów bezpieczeństwa 5.Odnotowanie w książce pracy kotłowni faktu każdorazowej kontroli w/w urządzeń 6.Dokonywanie drobnych napraw konserwacyjnych 7.Systematyczne prowadzenie książeczki pracy kotłowni, wpisując wszelkie uwagi dotyczące sprawności wszystkich urządzeń będących na wyposażeniu kotłowni 8.Dbanie o porządek w przydzielonych do obsługi kotłowniach, jak również na terenie do nich przyległym, łącznie z placem opałowym 9.Wyłączenie z eksploatacji kotłów i urządzeń, jeżeli istnieje groźba awarii lub awaria nastąpiła 10.Niezwłoczne powiadamianie przełożonych o zaistniałych awariach lub nieprawidłowościach w pracy kotłowni 11.Udział w pracach remontowych i konsekracyjnych po zakończonym sezonie grzewczym
StPr/17/3454
od 2017-11-24 do 2017-12-24
wynagrodzenie od 2060 PLN

REKLAMA

© ddtorun.pl | Prawa zastrzeżone | 2017