REKLAMA

Zadbaj o swoje sprawy i wybierz usługi radcy prawnego

13:54, 16.06.2016 | Artykuł sponsorowany
REKLAMA
Skomentuj
Grafika nadesłana

Kim jest radca prawny? W czym może pomóc Ci radca prawny? Jak skorzystać z jego usług?

Radca prawny to wyspecjalizowany prawnik, profesjonalista, który ukończył zarówno studia prawnicze, jak i wymagające szkolenie aplikanckie, zakończone państwowym egzaminem, przeprowadzonym przez Ministra Sprawiedliwości. Zawód radcy prawnego to jeden z zawodów prawniczych - obok zawodu sędziego, prokuratora, adwokata, notariusza, doradcy podatkowego i komornika.

Jako zawód zaufania publicznego wiąże się z tym, że wszystkie osoby go wykonujące muszą posiadać odpowiednie, profesjonalne wykształcenie, wysokie kwalifikacje, doświadczenie i cechować się nienaganną postawą moralną. Do pryncypiów zawodu należy również konieczność wykonywania zawodu radcy prawnego uczciwie i rzetelnie, z dbałością o jego godność i niezależność.

Radcy prawni świadczą szeroko rozumianą pomoc prawną na rzecz wszystkich: osób prywatnych, przedsiębiorców, stowarzyszeń, spółek i urzędów. Zakres spraw, w których specjalizują się radcy prawni obejmuje wszystkie dziedziny prawa, tj. prawo cywilne, rodzinne, gospodarcze, administracyjne, prawo pracy oraz prawo karne.

Warto podkreślić, że radcy prawni nie tylko doradzają poprzez udzielanie fachowych porad prawnych czy sporządzanie opinii, ale podejmują również dalsze czynności na zlecenie klienta, tj. reprezentują stronę przed sądem i organami administracji publicznej oraz „towarzyszą” klientowi na etapie postępowania egzekucyjnego.

Ponadto radcy prawni podejmują się także uczestnictwa w negocjacjach oraz mediacjach. Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania sporu, jest doskonałym sposobem na pogodzenie zwaśnionych stron konfliktu i znalezienie tzw. „złotego środka”. Fachowa wiedza, analityczne spojrzenie i trafne uwagi radcy prawnego podczas negocjacji i rozmów z drugą stroną, które dla każdej ze stron wiążą się z dużymi emocjami, na pewno okażą się nieocenioną pomocą.

Nowością, którą wprowadził polski ustawodawca od 1 lipca 2015 roku jest to, że radcy prawni, tak jak adwokaci, mogą być obrońcami oskarżonego w sprawach karnych. Jest to o tyle istotne, że przeczy utartemu stereotypowi, że „radca to tylko doradca”. Otóż nie. Radcy mają dokładnie takie same uprawnienia jak adwokaci – pomagają w pełnym zakresie!

Jeśli zdecydujecie się Państwo zwrócić o pomoc prawną właśnie do radców prawnych gwarantujemy, że otoczą Was należytą uwagą i troską, doradzając, pomagając na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym, ale będą także świetnymi „towarzyszami” podczas mediacji i negocjacji.

Z radcą prawnym możecie czuć się bezpiecznie, ponieważ jest profesjonalistą, a wszelkie powierzone mu sprawy pozostają między nim, a jego klientem. To dzięki tajemnicy zawodowej, której osoby wykonujące ten zawód są zobowiązane bezwzględnie przestrzegać, ale także ze względu na spisane i egzekwowane zasady Kodeksu etyki zawodowej. Stąd nie ma wątpliwości co do bezstronności profesjonalnych pełnomocników, którymi są radcy prawni, jak również dokładania przez nich należytej staranności i pełnego zaangażowania w powierzone im sprawy.

Dlatego warto skorzystać z pomocy fachowca, jakim jest radca prawny.

(Artykuł sponsorowany)
REKLAMA
REKLAMA
© ddtorun.pl | Prawa zastrzeżone | 2017