Zamknij
REKLAMA

Toruń: mocne słowa organizatorów Marszu Równości. Sprawdź, o co chodzi!

13:08, 14.02.2020 | ddtorun.pl
REKLAMA
Skomentuj
Foto. Archiwum

Toruń: mocne słowa organizatorów Marszu Równości. Sprawdź, o co chodzi!

Poniżej wspólne stanowisko wszystkich komitetów organizacyjnych Marszów Równości na terenie Polski. A to w związku z coraz częściej pojawiającymi się zdarzeniami dotyczącymi przegłosowania na poziomie gminy Samorządowej Karty Praw Rodzin oraz powstałych tzw. "strefach wolnych od LGBT".

Stanowisko komitetów organizacyjnych Marszów Równości na terenie Polski w sprawie tzw. "stref wolnych od LGBT" :


Ubiegły rok był czasem znacznego zwiększenia widoczności osób nieheteronormatywnych w przestrzeni publicznej. W wielu miastach i kilku województwach po raz pierwszy odbyły się Marsze Równości, mimo licznych zakazów władz lokalnych i sprzeciwów przedstawicieli Kościoła Katolickiego i Cerkwi Prawosławnej. Łącznie w 2019 odbyło się blisko 30 Marszów Równości. To dwukrotnie więcej niż w roku 2018 i czterokrotnie więcej niż w 2017, co jest wyrazem budowania solidarności Osób LGBT oraz ich Sojuszniczek i Sojuszników: rodzin, przyjaciół, współpracowników, sąsiadów, którzy idą z nami, bo nasze bezpieczeństwo, szczęście oraz nasze prawa są dla nich ważne. Dołączają do nas, często z dziećmi, traktując Marsz jako lekcję różnorodności i obywatelskiej wrażliwości. Wykładniczy przyrost liczby Marszów Równości jest również sprzeciwem wobec rosnącego przyzwolenia na dyskryminację systemową i społeczną lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych, oraz brak konstruktywnych rozwiązań prawnych dotyczących penalizacji mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści oraz wprowadzających do szkół powszechną edukację antydyskryminacyjną.  Maszerując pragniemy również zwrócić uwagę na odmawianie osobom nieheteronormatywnym praw obywatelskich m.in. związków partnerskich, równości małżeńskiej, adopcji, prostej procedury prawnego uzgodnienia płci. 

Dla społeczności osób nieheteronormatywnych rok 2019 był tak owocny jak i trudny. W debacie publicznej skrótowiec "LGBT" wywoływał skrajne emocje. Na przestrzeni 30 lat toczącej się w Polsce nieefektywnej dyskusji na temat praw społecznych i obywatelskich osób LGBT nie obserwowaliśmy podobnie nasilonej fali nienawiści systemowej, zaplanowanej nagonki i oszczerczych akcji dezinformacyjnych w mediach i przestrzeni publicznej, wzmacniających społeczne uprzedzenia wobec osób LGBT.  Również na szczeblu samorządowym forsowane są uwłaczające godności, dehumanizujące stanowiska "przeciwko ideologii LGBT", oszczerczo kreujące zagrożenie dla społeczeństwa, rodziny i młodzieży ze strony osób nieheteronormatywnych. Już 91 samorządów, w tym pięć wojewódzkich, przyjęło 96 uchwał "anty-LGBT",, pośród nich: zaproponowany przez sejmik województwa "sprzeciw wobec ideologii LGBT", uchwałę opartą na przygotowanej przez Ordo Iuris Samorządowej Karcie Praw Rodzin, lub własną rezolucję. Wspólnym mianownikiem wyżej wymienionych stanowisk jest homofobiczne i transfobiczne przesłanie wyrażone w różny sposób. Strefy "wolne od LGBT" w Polsce zajmują prawie 98 tysięcy km2, co stanowi już 30 proc. powierzchni kraju i jest obszarem większym niż Węgry.

Stanowisko w tej sprawie zajął Rzecznik Praw Obywatelskich, dr Adam Bodnar, który w zaskarżył rezolucje w kilku polskich samorządach. W jego ocenie uchwały są:

- sprzeczne z konstytucyjną zasadą legalizmu, zgodnie z którą organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa;

- stanowią władczą dyspozycję dla organów wykonawczych gminy i innych organów podległych, do której formułowania rady gmin nie miały prawa;

- dyskryminują osoby nieheteronormatywne i transpłciowe, wykluczając je ze wspólnoty samorządowej,

- ograniczają prawa i wolności mieszkańców gminy – ich prawo do życia prywatnego i rodzinnego, wolność wypowiedzi, prawo do nauki, prawo do nauczania oraz prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami – w sposób bezprawny, gdyż ograniczenia tych praw i wolności mogą nastąpić tylko w ustawie.

Systemowa dyskryminacja osób LGBT na terenie Polski zyskała niechlubny rozgłos również w Europie i na całym świecie. Wiele polskich samorządów, przyjmujących wykluczające uchwały, nawiązuje i prowadzi współpracę międzynarodową z miastami partnerskimi z krajów Europy Zachodniej, gdzie prawa osób LGBT są respektowane. Oburzające jest, że w ramach wspomnianej współpracy oraz projektów Unijnych pozyskują Fundusze Europejskie, również na rzecz działalności antydyskryminacyjnej, następnie podejmując stanowiska dyskryminujące, przeczące Prawu i Wartościom Unii Europejskiej. 

W Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie dyskryminacji osób LGBTI i nawoływania do nienawiści do nich w sferze publicznej, w tym stref wolnych od LGBTI (2019/2933(RSP)) czytamy:

"Parlament Europejski:

(...)

3. zdecydowanie potępia wszelką dyskryminację osób LGBTI i ich praw podstawowych przez organy publiczne, w tym nawoływanie do nienawiści przez władze publiczne i urzędników wybieranych w wyborach, podczas kampanii wyborczych, a także niedawne deklaracje dotyczące stref wolnych od „ideologii LGBT" w Polsce, oraz wzywa Komisję do zdecydowanego potępienia tych przejawów dyskryminacji w sferze publicznej:

(...)

24. wzywa Polskę, aby zgodnie ze swoim prawem krajowym oraz zobowiązaniami wynikającymi z prawa UE i prawa międzynarodowego zdecydowanie potępiła dyskryminację osób LGBTI, w tym gdy ma ona miejsce z inicjatywy samorządów lokalnych, a także aby unieważniła uchwały uderzające w prawa osób LGBTI, w tym przepisy samorządów skierowane przeciwko „ideologii LGBT" (...)"

Jako Stowarzyszenia Organizujące Marsze Równości w Polsce, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec przyjmowania wyżej wymienionych uchwał. Ich treść, przyjęta w sprzeczności z prawem polskim i europejskim, oparta jest na uprzedzeniach a nie merytorycznej wiedzy, co skutkuje systemową dyskryminacją i legitymizuje społeczne wykluczenie i przemoc wobec kobiet i mężczyzn homoseksualnych, osób biseksualnych, transpłciowych, interpłciowych, wszystkich identyfikujących się ze społecznością osób nieheteronormatywnych oraz ich sojuszniczek i sojuszników. 

Przypominamy Samorządom, że przyjęte stanowiska są sprzeczne z szeregiem obowiązujących w Polsce i Europie regulacji prawnych, między innymi:

Konstytucją RP art. 32

Ustawą o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania art. 8 ust. 1. 

Kartą Praw Podstawowych UE art. 21 ust. 1.

Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności art. 14 

Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych - art. 26

Apelujemy o wycofanie się z bezprawnie przyjętych stanowisk i wdrożenie na terenie samorządów programów antydyskryminacyjnych obejmujących przeciwdziałanie ksenofobii, homofobii i wykluczaniu osób z niepełnosprawnościami, w zorganizowaniu których możemy służyć pomocą i współuczestniczyć. Jesteśmy przeciwne_i przejawom dyskryminacji jakichkolwiek grup mniejszościowych ze względu na różnorodne cechy, szczególnie sprzeciwiamy się krzywdzeniu osób z naszej społeczności ze względu na płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, ekspresję płciową czy cechy płciowe. Osoby członkowskie oraz sojusznicze naszej społeczności, szczególnie te zamieszkujące w "strefach", pragniemy zapewnić o możliwości uzyskania wsparcia i pomocy w najbliższej organizacji działającej w charakterze antydyskryminacyjnym. Zobowiązujemy się również, że będziemy niestrudzenie działać na rzecz równych praw i nie ustaniemy w organizowaniu Marszów Równości w celu budowania wspierających wspólnot, obalania krzywdzących stereotypów,  zwrócenia uwagi na konieczność rozwiązania problemu społecznej i prawnej dyskryminacji osób nieheteronormatywnych. 

[ALERT]1581681996440[/ALERT]

(ddtorun.pl)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (8)

wizjawizja

9 3

Bingo! na murku -płocie Książnicy od strony u;J.I.Kraszewskiego ktoś trafnie napisał < giender was zeżre>. 14:33, 14.02.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

SzydercaSzyderca

11 4

Całe to stanowisko to jedna wielka mowa nienawisci przeciwko normalności. 18:38, 14.02.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Gość Gość

11 2

Trzeba było nie prowokować i nie przebierać się za kozy. Sami sobie jesteście winni. Nachalne marsze wywołały efekt zniechęcenia i obrzydzenia. Nie wlaźcie na siłę jak gdzieś ktoś sobie tego nie życzy. Tolerujcie heterosexualnych, normalnych ludzi. 18:40, 14.02.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

dltdlt

5 3

Nie dla LGBT !
Tylko proszę nie ograniczać moich praw poprzez kasowanie wpisu. 21:56, 14.02.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

LolLol

4 1

Hahaha nie homoseksualni tylko nieheteronormatywni? Wtf? Co za idiota w ogóle wymyślił to określenie. Nazywajmy rzeczy po imieniu. 22:49, 14.02.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Lechita Lechita

1 0

Szanuję homoseksualistów, bo każdy ma prawo żyć jak chce, ale nie szanuję LGBT i ideologi Gender. To taka nowo powstała organizacja terrorystyczna, i wierzę że nadejdzie czas że będzie likwidacja tych terrorystów, jak np terrorystów z Państwa Islamskiego. 12:25, 15.02.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Precz z nimiPrecz z nimi

0 0

Elegancki skowyt dewiantów!!! 23:35, 15.02.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

pedziopedzio

0 0

W tym roku zapraszamy także gryzonie, szczury, którzy ubogacą nasz marsz.
czekamy na was kochani przyjaciele. U nas jest także przestrzeń dla was. Niebawem w PE wywalczymy wam nie tylko ochronę-TSUE pracuje nad karta wolności, której założenia przygotowały dwie potęgi intelektu giender; prof. Maria Płatek oraz dr hab Magdalena Środa. 09:04, 16.02.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
© ddtorun.pl | Prawa zastrzeżone