REKLAMA

środa, 13.09, godz. 18:00

CSW

Bilety: Wstęp wolny

Wizualnym odzwierciedleniem muzyki - zjawiska ulotnego, niematerialnego, ulegającego ciągłym przekształceniom - są nuty, które opisują pojedyncze dźwięki, ich wartość rytmiczną, wysokość i czas trwania. Pierwszy system umożliwiający utrwalanie i rozpowszechnianie muzyki stworzył toskański mnich Guido z Arezzo (ok. 992-1050), najważniejszy teoretyk muzyki średniowiecznej. Graficzne notacje muzyczne, złożone z nut, pięciolinii i przeróżnych systemów znaków, uwidaczniają konstrukcję dzieła muzycznego, umożliwiają jego kolejne odtwarzania, zawierają dyspozycje wykonawcze kompozytora. Dzieje ich zmian i przeistoczeń są niezmiernie interesujące. Powstawały wciąż nowe sposoby ilustrowania świata muzyki. Przeróżne zapisy kompozycji stawały się fascynującymi dziełami graficznymi, a partytury współczesnych kompozytorów wyglądają jak awangardowe obrazy. Autografy kompozycji Silvana Bussottiego, Johna Cage’a, Lukas Fossa, György’a Ligetiego, Witolda Lutosławskiego, Arvo P?rta, Krzysztofa Pendereckiego, Bogusława Schaeffera, Karlheinza Stockhausena, Iannisa Xenaksisa stanowią emocjonujące, atrakcyjne dzieła sztuki współczesnej, wystawiane są w muzeach i galeriach. 

Jerzy Brukwicki - (ur. 17 listopada 1945 r.) do 2012 roku szef warszawskiej Galerii Krytyków Pokaz; w latach 80. ubiegłego wieku współorganizator ruchu kultury niezależnej, współpracownik podziemnych wydawnictw i prasy (NOW-a, Wydawnictwo „Przedświt”, PWA, „Wybór”); autor ok. trzystu wystaw w kraju i za granicą, m.in. „Czas smutku, czas nadziei”, „Polska Pieta”, „Świadectwo czasu”, „W drodze. O sensie wędrówki przez życie”, „Wobec zła”, „Dialogi”.
Kurator wystaw Magdaleny Abakanowicz, Sylwestra Ambroziaka, Tadeusza Boruty, Romualda Oramusa, Ryszarda Stryjeckiego, Józefa Szajny, Andrzeja Wajdy. Autor tekstów o sztuce i wydarzeniach artystycznych, m. in. w „Kaleidoscope”, „Kunstmarkt”, „Polish Culture”, „Rondo Europa”, culture.pl. Prowadzi Galerię Plakatu Teatralnego w Teatrze Impresaryjnym we Włocławku.

© ddtorun.pl | Prawa zastrzeżone | 2017