Zamknij
REKLAMA

Promuj to ogłoszenie

STARSZY REFERENT w Wydziale ds. Kontroli

Data dodania: 2018-08-06 14:37:42ID: 1664

56/Pokaż numerwup@wup.torun.pl

DNIA 06.08.2018 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU,
ul. Szosa Chełmińska 30/32,
87-100 Toruń

ogłasza nabór na stanowisko: STARSZY REFERENT
w Wydziale ds. Kontroli

Liczba lub wymiar etatu: 1

1. Miejsce zatrudnienia: Toruń, ul. Szosa Chełmińska 30/32.
2. Miejsce wykonywania pracy: Toruń (budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych).
3. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w lipcu 2018r.
był wyższy niż 6%.

1. Wymagania niezbędne:

• wykształcenie wyższe.

2. Wymagania dodatkowe:

• umiejętność obsługi komputera, w szczególności pakietu MS Office,
• zdolności analityczno-statystyczne,
• zdolność planowania i samodzielnej pracy,
• umiejętność pracy w zespole,
• odporność na stres,
• odpowiedzialność, wnikliwość, skrupulatność,
• umiejętność interpretacji przepisów prawnych i stosowania prawa w praktyce.

Mile widziane:
• doświadczenie zawodowe związane z realizacją, wdrażaniem lub kontrolą projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
• znajomość ustaw: o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, o finansach publicznych, o ochronie danych osobowych, Prawo Zamówień Publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego.

3. Zakres wykonywanych zadań:

• prowadzenie kontroli projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym kontroli planowych, doraźnych, trwałości oraz wizyt monitoringowych; weryfikacja realizacji projektów zgodnie z umową o dofinansowanie oraz regulacjami prawnymi,
• organizowanie czynności w celu dokładnego ustalenia stanu faktycznego odnoszącego się do przedmiotu kontroli, w zakresie posiadanych upoważnień i przy doborze właściwych metod,
• przygotowywanie informacji pokontrolnych i formułowanie zaleceń pokontrolnych dla jednostek kontrolowanych oraz monitorowanie ich wdrożenia; raportowanie nieprawidłowości,
• współudział w odzyskiwaniu środków nieprawidłowo wydatkowanych wraz z odsetkami,
• wprowadzanie danych do systemów informatycznych, w tym SL2014, zgodnie z uprawnieniami,
• sporządzanie i gromadzenie niezbędnej dokumentacji w zakresie kontroli i prowadzonych spraw oraz jej archiwizacja;
• współdziałanie z innymi komórkami Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

4. Wymagane dokumenty:

• curriculum vitae z opisem przebiegu doświadczenia zawodowego,
• list motywacyjny,
• kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (np. studia podyplomowe, kursy, szkolenia, certyfikaty językowe),
• kserokopie świadectw pracy,
• oświadczenie o braku prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (według załącznika nr 1),
• inne, które kandydat uważa za ważne dla jego przyszłej pracy np. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
Termin składania ofert upływa w dniu: 17.08.2018r.

Adres korespondencyjny do dostarczenia dokumentów:

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu,
ul. Szosa Chełmińska 30/32,
87-100 Toruń
(lub osobiście w Kancelarii Urzędu – ul. Szosa Chełmińska 30/32, parter, pokój nr 102 w zaklejonych kopertach)
z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy nr 8/18”

Inne informacje:
W przypadku ofert składanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego. Czas oczekiwania na oferty wysłane pocztą wynosi 7 dni od dnia zakończenia terminu składania ofert (tj. 24.08.2018r.). Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.

Dodatkowych informacji udziela:

Anna Melerska – Kierownik Wydziału ds. Kontroli, tel. 56/669 39 18

W związku z wymogiem określonym w art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260) Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu uprzejmie informuje, iż ogłoszenia o naborze kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze umieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej (http://wup.torun.ibip.pl) oraz na tablicy informacyjnej w tut. Urzędzie (ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń).


Promuj to ogłoszenie
REKLAMA
REKLAMA

Szanowny Użytkowniku

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych").

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Po dniu 25 maja 2018 roku administratorami danych będzie firma VIVA MEDIA MARCIN NOWAK, 87-100 Toruń , ul. Konopnickiej 31/2, oraz nasi Zaufani Partnerzy, z którymi stale współpracujemy. Najczęściej ta współpraca ma na celu dostosowywanie reklam, które widzisz na naszej stronie internetowej do Twoich potrzeb i zainteresowań oraz wykonywanie różnych badań mających na celu polepszanie usług internetowych i dostosowywanie ich do potrzeb użytkowników. Szczegółowe informacje dotyczące administratorów znajdują się w polityce prywatności.

Jaki jest cel przetwarzania danych?

Dane osobowe są zbierane w ramach korzystania przez naszych Użytkowników z naszej strony internetowej wraz z funkcjonalnościami na niej udostępnianych ,w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszej stronie przez nas oraz naszych Zaufanych Partnerów. Przetwarzamy te dane w celach opisanych w polityce prywatności, między innymi aby: dopasować treści stron i ich tematykę, w tym tematykę ukazujących się tam materiałów do Twoich zainteresowań,zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług, w tym, aby wykryć ewentualne boty, oszustwa czy nadużycia,dokonywać pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi i sprawić, że będą maksymalnie odpowiadać Twoim potrzebom,pokazywać Ci reklamy dopasowane do Twoich potrzeb i zainteresowań.

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem dane mogą zostać przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. dostawcą usług IT, agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług, Zaufanym Partnerom oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Informujemy, że na naszej stronie internetowej dane o ruchu użytkowników zbierane są przez naszych Zaufanych Partnerów.

Jak możesz zarządzać swoimi danymi?

Masz między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w polityce prywatności. Tam też znajdziesz informacje jak to zrobić.

Zaznacz przycisk „Zgadzam się” jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych podanych w formularzu przez VIVA MEDIA MARCIN NOWAK, 87-100 Toruń , ul. Konopnickiej 31/2 i naszych Zaufanych Partnerów jako administratora danych osobowych, w celach marketingowych, które obejmują także niezbędne działania analityczne i zestawianie w profile marketingowe na podstawie aktywności na stronie internetowej zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Wyrażenie zgody jest dobrowolne , masz prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, dostępnych w Polityce prywatności..

Zgadzam sięNie teraz
© ddtorun.pl | Prawa zastrzeżone